بهره‌برداری از دو نیروگاه خورشیدی خانگی در آذربایجان شرقی
1397/05/24