آیا امکان حذف کامل سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور وجود دارد؟
1397/10/02