افزایش 15 تا 20 درصدی هزینه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی
1397/10/01