استمرار قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در ساتبا/ حدود 500 مگاوات در حال احداث است
1397/04/17