47 درصد تقاضای سرمایه گذاری در ایران در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر است
1396/05/24