چیت‌چیان: 3.6 میلیارد دلار درخواست سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی‌های نو داریم
1396/04/24