افزايش 7 برابري ظرفیت انرژي‌هاي نو در سال 95/ ظرفيت انرژي هاي تجديدپذير در سال 96 به 1000 مگاوات مي‌رسد
1396/02/10