اختصاص 100 میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به روستاهای سیستان و بلوچستان/ اعطای ۲۱ مجوز سرمایه گذاری در بخش انرژی بادی
1396/04/11