احداث 2 نیروگاه خورشیدی در همدان/ کاهش6 درصدی تلفات انرژی در چهار سال گذشته
1396/04/12