احداث بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در خراسان شمالی آغاز می شود
1396/03/17