کل فروش انرژی کشور معادل یک‌ششم نیاز شرکت‌های توزیع/ رتبه چهاردهم مصرف برق را در دنيا داريم
1395/05/12