کاهش 20 درصدی مصرف برق با تعمیر و نگهداری به‌موقع تجهیزات سرمایشی
1395/02/27