ظرفيت نيروگاه‌هاي بيوپاور به بيش از 165 گيگاوات مي‌رسد
1395/06/23