سهم 18 هزار مگاواتی سامانه‌های سرمایشی از مصرف برق تابستان
1395/02/13