تولید بیش از 11 هزار گیگاوات ساعت برق در نیروگاه‌های خوزستان
1395/05/25