بهره‌برداری از "توربین بادی ملی" در نیمه نخست سال آینده
1395/08/26
http://paven.ir/Detail?anwid=40934