باید زمینه انتقال تکنولوژی توربین‌های کلاس F را فراهم کنیم/نیروگاه‌های قدیمی بازنشسته می‌شوند
1395/02/26