انرژي‌هاي تجديدپذير جزو سرفصل‌هاي توسعه کشور است/ بهره‌برداري از 100 مگاوات نيروگاه خورشيدي جديد
1395/06/16