آمادگي برای نصب 500 مگاوات نيروگاه تجديدپذير در سال جاري
1395/01/17