50 درصد از گاز طبیعی کشور در بخش ساختمان‌ مصرف می‌شود
1394/08/11