کاهش 50 درصدی معامله‌های برق در بورس انرژی
1394/09/29