کاهش 3 هزار مگاواتی مصرف برق با وسایل کم‌مصرف خانگی
1394/04/01