معامله حدود 30 هزار مگاوات‌ساعت برق در بورس انرژی
1394/02/09