افزایش 45 درصدی ارزش معامله‌های برق در بورس انرژی
1394/02/07