احداث 500 مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی با سرمایه‌گذاری خارجی
1394/08/18