98

رئيس مرکز آمار ايران در همايش روز ملي كيفيت: موازي‌كاري در توليد آمار هاي رسمي خلاف استاندارد و بر ضد كيفيت است
1398/08/20
از سال ٢٠١٠ ميلادي،  مدرن سازي  نظام آماري  در دستور كار  سازمان ها و مراجع بين‌المللي آماري قرار گرفته است  و اين مدرن‌سازي در چند واژه خلاصه مي شود:‌ تامين نيازهاي آماري كاربران،با ‌آمار با كيفيت و  حرفه اي و اين يعني بهره‌وري
 
رئیس مرکز آمار ایران در همايش روز ملي كيفيت كه روز يكشنبه ١٩ ماه  آبان برگزار شد،گفت:‌ چارچوب كيفيت آمارها  منطبق  با استاندارد‌ها  و تجربه هاي بين المللي  در مركز آمار ايران به طور كامل پياده شده است و ‌ خوشبختانه  اين چارچوب به عنوان يك استاندارد  ملي توسط سازمان  ملي استاندارد  پذيرفته شده است.
 دكتر جواد حسين زاده در سخنراني خود  در اين همايش كه توسط سازمان  ملي استاندارد  و در دانشگاه شهيد بهشتي  برگزار شد، ‌در ادامه افزود:‌ مركز آمار ايران به عنوان يك نهاد  ملي و حاكميتي  با تهيه و تدوين  برنامه‌ ملي آمار  كه تصويب  و به عنوان يك تكليف قانوني  به دستگاه‌ها ابلاغ  شده است،‌ به موضوع  كيفيت  آمارهاي  توليدي  در ساير دستگاه‌ها  نيز پرداخته است  و به كمك خود دستگاه‌ها  چارچوب كيفيت  آمار هاي نظام آماري  ايران نيز  تهيه و روز هجدهم آبان ماه  به آن ها ابلاغ شده است.
وي تاكيد كرد : بنا بر مصوبات برنامه ملي آمار كشور،‌ در آينده دستگاه‌هايي كه نشان كيفيت  را نتوانند براي آمارهاي خود  اخذ كنند،‌ نمي‌توانند  آمار خود را به عنوان آمار رسمي منتشركنند.
 رئيس مركز آمار ايران در ادامه سخنان خود  با اشاره به اهميت  آمارهاي با كيفيت براي حكومت داري،  برنامه‌ريزي و سياستگذاري كلان، آمار رسمي را يك كالاي  حاكميتي  و عمومي ذكر نمود.   
وی با تفكیک کیفیت در کالاهای خصوصی و عمومی گفت: در كالاي عمومي بر عكس كالاي خصوصي   تخصيص پذيري  و رقابتي  پذيري معني ندارد،  بدين معني كه اگر  رقابتي بودن در كالاي  خصوصي موجب   افزايش كيفيت مي شود، ولي در كالاي عمومي  موجب اتلاف منابع و كاهش بهره وري مي‌شود چرا كه در  كالاي عمومي  موضوع باور پذيري  و اعتماد اهميت دارد كه اتفاقاً يكي از  شاخص‌هاي مهم كيفيت است.
 دكتر حسين زاده در ادامه با اشاره به  اين كه آمار  موضوعي به شدت علمي و حرفه اي است، اظهار داشت:‌ با توجه به اهميت اين علم،  آمار در سطح جهاني  داراي نظامي به شدت  پيوسته و در هم تنيده است  كه همان نظام  آماري بين المللي است  و توسط  بخش آمار سازمان  ملل متحد  هدايت و هماهنگي  مي شود. وي افزود: نظام‌هاي ملي و منطقه اي  آمار رسمي  همه جزئي از  اين نظام  آماري بين المللي هستند و نظام آماري ايران نيز كه با ساختار مدرن امروزي ،داراي سابقه اي  بيش از ١٠٠ سال است،‌ نه تنها نبايد از  اين نظام بين المللي دور بماند  بلكه بايد در تعامل ، همكاري و ارتباط  هر چه بيشتر با آن ،‌ خود يكي از محور هاي اصلي  تهيه و تدوين  استاندارد ها و دستور العمل هاي فني بين المللي باشد و اين يكپارچگي  و هماهنگي  با نظام آماري بين المللي،   به معني افزايش كيفيت آمارها است.
 وي افزود:‌  از سال ٢٠١٠ ميلادي،  مدرن سازي  نظام آماري  در دستور كار  سازمان‌ها و مراجع بين المللي آماري قرار گرفته است  و اين مدرن سازي  در چند واژه خلاصه مي شود:‌ تامين  نياز هاي آماري كاربران ، با  آمارهاي  با كيفيت و  حرفه اي و اين يعني  بهره وري.
 دكتر حسين زاده  در ادامه  تصريح كرد: موازي كاري  امري كاملا متضاد با مدرن سازي  و بر خلاف توصيه و گرايش  هاي مسلط  در مدرن سازي آماري و نظام آماري با كيفيت است.