دومين نشست تخصصي داده‌كاوي در صنعت توزيع برق فردا برگزار مي‌شود/ تحليل نرم افزاري خاموشي‌هاي بخش توزيع برق كشور
1397/11/03