افزايش دو برابري آموزش‌ها در وزارت نيرو طي برنامه پنجم توسعه/ جذب یک‌هزار نیروی جدید در مراحل پایانی
1396/08/03