برگزاري همايش داده­کاوي در برق منطقه­اي مازندران
1394/08/19
در هفته آمار و برنامه ريزي در تاريخ 04/08/94 همايشي با موضوع "داده كاوي در صنعت برق" با هدف بسط و توسعه دانش داده‌كاوي، در شركت برق منطقه اي مازندران برگزار گرديد. در اين همايش كه جمعي از مديران ارشد، مديران مياني و كارشناسان شركت‌، شركت‌ توزيع مركز و غرب مازندران، شركت توزيع استان گلستان و نيروگاه نكا شركت داشتند، آقاي دكتر جمال شهرابي در رابطه با موضوعات ذيل توضيحات جامع و كاملي را ارائه نمودند.
  • ضرورتهاي استفاده از داده كاوي
  • فرق بين هوش انساني (موتور داده كاوي مغز انسان) با هوش مصنوعي (موتور داده كاوي مصنوعي
  • مشكلات موتور داده كاوي مغز انسان
  • الگوريتم هاي انساني، حيواني و طبيعي
  • كاربردهاي داده كاوي در صنعت برق
  • برتري مدل سازي مبتني بر داده تاريخي در مقابل روش كلاستيك مبتني بر عوامل
  • داده كاوي و روشهاي  كشف دانش پنهان، تصميم سازي با ماشين و تصميم گيري و نتايج غير منتظره
  • مرتبط بودن متغيرها در داده كاوي بجاي فرض مستقل بودن متغير ها در آمار