ورودی ۵ سد استان تهران به ۱۷۸.۶۱ میلیون مترمکعب رسید/ افزایش ۳۶ درصدی حجم ورودی آب به سد‌های استان در یک‌ماه
1399/09/30