مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان خبر داد: کاهش ذخیره‌ سد‌های استان همدان به ۸۸ میلیون متر مکعب
1399/04/24