مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان: بیش از 90 درصد ظرفیت سدهای استان همدان پر است
1399/04/15