مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان: خط اضطراری تأمین آب شرب اصفهان سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد
1399/05/27