طی هفت ماه گذشته؛ 24 کیلومتر از رودخانه‌های هرمزگان لایروبی و ساماندهی شد
1399/05/28