مدیرعامل شرکت آب منطقه‌اي كردستان: سدهای كردستان بیش از یک ميليارد و 700 میلیون مترمکعب آب دارند
1399/04/28