در 6 ماهه اول سال جاری؛ 140 دستگاه کنتور هوشمند روی چاه‌های کشاورزی استان اردبیل نصب شد
1399/06/23