98

نگاهی به وضعیت‌ بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی تاکنون؛ میزان بارندگی‌های ایران به 84 میلی‌متر رسید
1398/09/27