98

متوسط بارش‌های استان همدان به 133 میلی‌متر رسید
1398/09/30