98

در مقایسه با آمار متوسط بلندمدت اعلام شد؛ کاهش 11 درصدی ورودی آب به سدهای خوزستان/ 9.5 میلیارد مترمکعب فضای خالی سدهای استان
1398/09/04