98

در فصل پاییز؛ متوسط بارندگی خراسان رضوی نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است
1398/10/17