98

خط انتقال آب شرب از سد طالقان به استان قزوین جزو پروژه‌های اولویت‌دار است
1398/10/01