98

حجم بارندگی‌های کشور به 42 میلی‌متر رسید/ نیمی از مخزن سدهای کشور خالی است
1398/09/03