98

ترسالی‌ اخیر را نمی‌توان پایان خشکسالی 35 ساله دانست/ رشد بی‌رویه جمعیت مشهد یک تهدید جدی برای تأمین آب شرب خواهد بود
1398/01/27