98

با اتمام تعمیرات اضطراری و بهینه‌سازی؛ مشکل تأمین آب شرب 6 شهر استراتژیک خوزستان حل شد
1398/08/30