98

بارندگی‌های استان مرکزی به 220 میلی‌متر رسید/ 80 درصد از ظرفیت مخازن سدهای استان پر است
1398/10/30