98

از اول مهرماه تاکنون؛ حجم بارش‌های کشور به 43.6 میلی‌متر رسید
1398/09/09