کاهش 75 درصدی بارش‌های شهرستان مهریز یزد
1397/10/30