کاهش 32 درصدی مصارف آب در بخش کشاورزی آذربایجان غربی
1397/09/17