کاهش ۳۸ درصدی ورودی آب به سدهای کشور/ سال جاری بدترین وضعیت بارش در 50 سال گذشته است
1397/01/20