هدررفت آب در بوشهر 15 درصد فراتر از متوسط کشوری است/ راه علاج موثری برای حل این مشکل تدوین خواهد شد
1397/03/05